الّلهُــــمَّ صــــَلِّ عَلــــی مُحَمَــــّد وَآلِ مُحَمَّــــد وَعَجِّــــل فَرَجَهُــــم

کوتاه ولی عمیق


یه خاطره کوتاه از بسیجی های شیمیایی شده:

به نام خدا

چهار نفر بودیم...

و سه ماسک...!


نویسنده : zahra
تاریخ : شنبه 18 بهمن1393
زمان :
خدایا منو ببخش


خدایا شرک منو ببخش تو اون لحظه ای که گفتم:

"این مسئولیت رو قبول میکنم واسه هدایت بنده هات قربتا الی الله..."

اما وقتی تشویق اطرافیانمو دیدم دلم لرزید و خرسند شدم از خودم

...


نویسنده : zahra
تاریخ : جمعه 18 مهر1393
زمان :
یا رفیق من لا رفیق له


 

 

گاهی خداوند بندگانش را

دچار آدم هایی به اسم رفیق می کند

تا معنای

یا رفیق من لا رفیق له را

بهتر حس کنند!


نویسنده : zahra
تاریخ : جمعه 28 شهریور1393
زمان :
...


کاش تولدم مبارک باشد !!!!!


نویسنده : zahra
تاریخ : پنجشنبه 9 مرداد1393
زمان :
آرامش و امنیت .....


آیا میدانید

دلیل اینکه شما الان با آرامش و امنیت کامل ، این متن رو میخونی

از جان گذشتگی هزاران شـهـیـد است ؟

 

 


نویسنده : zahra
تاریخ : چهارشنبه 25 تیر1393
زمان :
یواشکی هایمان عوض شده است


ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺟﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ "ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ" ﯾﮏ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ !
ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺳﺎﮐﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ
ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪٔ
ﻣﺪﺭﺳﻪ، ﺟﯿﻢ ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﺟﺒﻬﻪ .
ﻗﺒﻠﺶ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﻮﯼ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺳﻦ
ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻧﺪﺍﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻘﺮﺍ
ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ .
ﺷﺐ ﻫﺎ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﺎﺩﺭ ﯾﺎ ﺍﺗﺎﻕ ﯾﺎ ﺳﻨﮕﺮ ﻣﯽ ﺯﺩﻧﺪ
ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﺷﺐ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ .

ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﻫﻢ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺩﺍﺷﺖ .

ﺷﻬﺪﺍ ! ﺷﻤﺎﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺮﺳﺪ ! ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ

ﺧﻠﻮﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻨﺪ ...

" ﺧﯿﻠﯽ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ"...

 


نویسنده : zahra
تاریخ : چهارشنبه 25 تیر1393
زمان :
با چه اعجازی؟


اگر دریا نمی گنجد میان کوزه ،

با چه اعجازی

درون چفیه پیچیدند

پهلوان ها را؟


نویسنده : zahra
تاریخ : چهارشنبه 25 تیر1393
زمان :
اللهم عجل لولیک الفرج.....


تو را من چشم  در راهم؛ نه هر جمعه ... 

   كه  در هر روز، هر ساعت و هر لحظه! 

 

 


نویسنده : zahra
تاریخ : چهارشنبه 31 اردیبهشت1393
زمان :
فاتحین "خرمشهر11......مح ب " الحسین(ع)


سردار شهید علی اکبر حاجی پور.فرمانده گردان عمار یاسر از محور عملیاتی سلمان در عملیات فتح خرمشهر..


نویسنده : zahra
تاریخ : چهارشنبه 31 اردیبهشت1393
زمان :
ز مثل زین الدیننویسنده : zahra
تاریخ : چهارشنبه 31 اردیبهشت1393
زمان :
ای شهادت


سال ها می گذرد


عاشقی منتظر است ؛


و تو بر می گردی, میدهی پایانش...

 

 

نویسنده : zahra
تاریخ : دوشنبه 29 اردیبهشت1393
زمان :
300 شهید در یک کانال


صدای بی سیم چی را شنیدم که می گفت:

سلام ما را به امام برسانید.

از قول ما به امام بگویید:

همانطور که فرموده بودید حسین وار مقاومت کردیم،

ماندیم و تا آخر جنگیدیم...

 


نویسنده : zahra
تاریخ : دوشنبه 29 اردیبهشت1393
زمان :
عکس یادگاری


 


نویسنده : zahra
تاریخ : دوشنبه 29 اردیبهشت1393
زمان :
شب جمعه


شب جمعه است،دلم کرب و بلا میخواهد


نویسنده : zahra
تاریخ : جمعه 26 اردیبهشت1393
زمان :
خودکشی ....یک جایی هم می رسد

که تو دست به خودکشی می زنی

نه اینکه طناب برداری

خود را دار بزنی...

نه

قید رابطه خود با خدا را می زنی..!!
نویسنده : zahra
تاریخ : دوشنبه 15 اردیبهشت1393
زمان :
ﺗﻨﻬﺎ ۸ ﺩﻗﯿﻘﻪ !!!


ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﭘﺮﺩﻩ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﮐﺮﺍﻥ ﻓﻴﻠﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ .

ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ، ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻘﻒ ﻳﮏ ﺍﺗﺎﻕ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻴﺪﺍﺩ .

ﺩﻭ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺳﻘﻒ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﻮﺩ، ﺳﻪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ، ﭘﻨﺞ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻭ ...

ﻫﺸﺖ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻓﻴﻠﻢ ﻓﻘﻂ ﺳﻘﻒ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﻮﺩ ؛

ﺻﺪﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺣﺎﺿﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺮﮎ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ

ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎﻋﻲ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﺭﻭﻯ ﺗﺨﺖ ﺭﺳﯿﺪ

ﻭ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺯﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺷﺪ:

" ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ۸ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﯿﺪ "نویسنده : zahra
تاریخ : یکشنبه 14 اردیبهشت1393
زمان :
ظهور...


اینکه تو می آیی یک روز را

همه می دانند

اینکه چه وقت می آیی برایم مهم است

بعد از من

یا قبل از ...
نویسنده : zahra
تاریخ : یکشنبه 14 اردیبهشت1393
زمان :
ظهور...


آیت الله بهجت (ره) :

مهم تر از دعا برای تعجیل فرج حضرت مهدی (عج) ،

دعا برای بقای ایمان و ثبات قدم در عقیده و عدم انکار حضرت تا ظهور او می باشد .نویسنده : zahra
تاریخ : جمعه 12 اردیبهشت1393
زمان :
امیــر قافله ی عشـــق


ما ولـایــت را آن طور شناختیم که اگر بگوید نفــس نکش، نمی کشیم و می میــــریم! 

"شهید مجید رمضان"


++ به رغم مدعیانی که منع عشــــــق کنند . . . !


نویسنده : zahra
تاریخ : سه شنبه 9 اردیبهشت1393
زمان :
راه ظهور


راه ظهورت را بستمـ . . . باشد! قبول . . .

اما خدا را چه دیدی ؟

شاید قرار است حُرّ تو باشمـ . . .نویسنده : zahra
تاریخ : دوشنبه 8 اردیبهشت1393
زمان :


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.